PINGAT JASA KEBAKTIAN
(P.J.K.)


Keterangan

Pingat ini dizahirkan pada tahun 1959 dan dikurniakan kepada orang perseorangan yang telah memberi khidmat bakti yang bernilai atau berjasa atau telah berkhidmat dengan penuh tanggungjawab.