PINGAT KELAKUAN TERPUJI
(P.K.T.)


Keterangan

Pingat ini dizahirkan pada tahun 1959 dan dikurniakan kepada orang perseorangan yang telah menunjukkan jasa-jasa yang terpuji ataupun menunjukkan kecekapan dalam apa jua lapangan. Penerima hendaklah memiliki budi pekerti dan adat resam yang baik dan terpuji.