BINTANG CEMERLANG NEGERI
(B.C.N.)


Keterangan

Bintang ini dizahirkan pada tahun 1996 dan dikurniakan kepada penjawat dalam Perkhidmatan Awam yang telah melaksanakan perkhidmatan dengan cemerlang dan perkhidmatan tersebut telah memberi sumbangan terhadap kemajuan, perkembangan dan keselamatan Negeri. Bintang ini dihadkan kepada lima ratus lapan puluh (580) orang yang masih hidup.