DARJAH JOHAN NEGERI
(D.J.N.)


Keterangan

Darjah ini dizahirkan pada tahun 1969 dan dikurniakan kepada orang perseorangan yang memberi perkhidmatan yang gemilang di dalam apa jua lapangan. Darjah ini dihadkan kepada seribu tujuh ratus (1700) orang yang masih hidup, tidak termasuk bukan warganegara Malaysia yang boleh dikurniakan anugerah ini secara kehormat.