PINGAT JASA MASYARAKAT
(P.J.M.)


Keterangan

Pingat ini dizahirkan pada tahun 1969 dan dikurniakan kepada orang perseorangan yang telah memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat amnya.