Hubungi Kami

Pemilik Sistem

Bahagian Dewan Undangan Negeri
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Tingkat 49, KOMTAR
No. Tel : 04-6505576 / 5163 / 5146 / 5141
Emel : epingat@penang.gov.my

Bantuan Teknikal

Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Negeri
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
No. Tel : 04-6505649 / 5347
Emel : epingat@penang.gov.my